Ве информираме за актуелните отворени работни позиции во PwC. Ги споделуваме со надеж дека може да бидат интересни како можност за учење и развој.
Во линковите подолу опфатени се сите детали околу очекувањата и можностите за секоја поединечна позиција, како и пристап до платформата на која може да аплицираат кандидатите.
📩 Соработник за финансии (IFS – Finance)
👉 pwc.to/3RaGFej
📩 Практикатни во Центарот за компетенции од сферата на ревизијата (Assurance Competency Centre)
👉 pwc.to/3up9NF1
📩 Постар соработник во Центарот за компетенции од сферата на ревизијата (Assurance Competency Centre)
👉 pwc.to/3NKOAw2
📩 Практиканти во одделот за даноци
👉 pwc.to/3abfmjz
📩 Senior Front-End Developer – Angular (Full-time/Remote)
👉 pwc.to/3yIlrxi
📩 Senior Back-End Developer – C# (Full-time/Remote)
👉 pwc.to/3P3yG0F
⏳ *Рок за аплицирање** за сите позиции е* 15 јули.