Се известуваат студентите дека испитите закажани на 16.09.2022 година се одложени. Испитите кај проф д-р Цветко Андреески ќе се одржат на 22.09.2022 година во 10 часот, а испитите кај проф д-р Ангела Паскуале ќе се одржат на 27.09.2022 година во 10 часот. Корекциите се направени и во распоредот на испити,