Се известуваат студентите кои ги пријавиле испитите во септемвриска сесија кај проф. Д-р Лариса Василеска закажани на 27.09.2022 година во 10 часот, испитите ќе се оджат online со користење на платформата Google meet на 27.09.2022 во* 17 *часот. Студените кои ќе ги полагаат испитите да се уклучат на следниот линк
meet.google.com/xgm-wwnu-hct
Предметен наставник Проф. Д-р Лариса Василеска