Испитот по МИС одржан на 22.09.2022 година го положија следните студенти:
17196 – 7
17225 – 6
16943 – 7
17345 – 6
17251 – 6
17375 – 6
17313 – 7
16962 – 8
17257 – 9
17271 – 6

Увид и оцени во Среда, 12.10.2022 во 14:00 часот.


Испитот по ЛС не го положи ниту еден кандидат.
Студентите може да направат увид во тестовите во Среда (12.10.2022) во 14 часот.
Проф. Д-р Мирјана Секулоска