Предавањата по *Социологија и Социологија на туризмот* се одржуваат во *вторник од 8.15* часот. Студентите кои ги избрале овие предмети можат да започнат со предавања од 18.10 ( вторник) во 8.15 часот, заедно со студентите за кои овие предметни програми се задолжителни
Проф. д-р Пере Аслимоски