Часовите по германски јазик кај Проф. Цицковска ќе се одржуваат во четврток во 10:00 часот во Кабинет по германски јазик. На 20.10.2022 нема часови. Погледнете го документот во прилог за дополнителни информации.