Се известуваат студентите кои го избрале предметот Стратегиски менаџмент кај проф. д-р Лидија Симонческа да дојдат на ден 18.10 (вторник) во 10 часот со цел координирање за одржувањето часови и давање воведни насоки околу предметот и начинот на полагање.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа