Почитувани,
На ден 01.12.2022 год. беа одржани избори за нов претседател и состав на Факултетското студентско собрание на Факултет за туризам и угостителство-Охрид. По броење на гласовите комисијата донесе одлука дека за претседател е избрана Фани Милошева, додека новиот состав на собранието е следен:
1. Марија Крстаноска 2. Јована Павлеска 3. Марија Цоцеска 4. Димитар Милошев 5. Марко Гелевски 6. Михрен Мемиш 7. Иво Колески 8. Влатко Спасевски