Воведни предавања по предметот Финансиски менаџмент кај проф д-р Климе Попоски за студентите од трета година осигурување ќе се одржат на 18.02.2023 година сабота во 12.15 часот.