Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Контрола и ревизија кај проф др пеце николовски ке се одрзат утре понеделник 13 март со поцеток во 9 часот и 15 мин