Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Сензорна анaлиза дека утрешните предавања (Среда-15.03.2023) нема да се одржат. Предавањата ќе продолжат да се одржуваат во истиот термин наредна недела.
Проф.д-р Ленче Локоска Охрид, 14.03.2023