Колоквиумот по предметот Основи на право одржан на ден 03.03 го положија следните кандидати:
17352 – 27 бодови
Со почит, проф д-р Данијела Милошоска