Студентите кои сакаат да се вклучат во спортски активности поврзани со мал фудбал да се обратат кај м-р Климент Арнаудов (во библиотеката) или во студентски сојуз кај Фани Милошева најдоцна до идната среда (22.03). Комбинацијата на наука и спорт дава најдобри резултати.
Со почит, м-р Климент Арнаудов