Се известуват студентите дека испитот Меѓународна трговија се одложува на 28.09.2023 година во 10 часот.