Се извесуваат студентите дека предавањата по Маркетинг ќе се одржат во понеделник во 12.30.часот. Студентите кои имаат предавања по предметите Агенциско работење и Стратегии на интегрирано пазарно комуницирањеда предавањата ќе се одржат во понеделник во 12 часот во трета предавална.