Испитите кај проф др Пеце Николовски ќе се одржат на 24.11.2023 година во 10 часот