Поправниот прв колоквиум по предметот Царински систем и политика ќе се одржи на ден 04.12.2023 (понеделник) во 11часот.
Проф. Билјан