Се известуваат студентите дека воведните предавања по Фискален систем ќе се одржат на 1 март (Петок) во 14h а по Транспорт и осигурување во меѓународната трговија во 15h.