Часовите кај проф.др.Иванка Нестороска (летен семестар 2024) ќе се одржуваат во следниве термини: Менаџмент на настани -понеделник ,11:15 ч Хотелска анимација – вторник,13:15 ч Меѓународен туризам – среда, 13:15 ч