ВОВЕДНИТЕ ПРЕДАВАЊА КАЈ ПРОФ. ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА ПО ПРЕДМЕТОТ *КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА* (ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ) ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 29.02.2024 ВО ПРЕДАВАЛА БР.4 ВО 12 ЧАСОТ.
ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК ПРОФ.Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА