Се известуваат студентите кои ќе аплицираат за сместување во студентскит дом потребните документи (потврда за редовен студент и уверение со положени испити) треба да ги извадат од Службата за студентски прашања од 1-10 јули 2024 година.