Author: FTU

Испитите по предметот Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски закажани на ден 29.01.2021 год. се одлага на ден 05.02.2021 год.(петок) во 10 часот....

Почитувани колеги студенти, Факултетското студентско собрание објавува конкурс за избор на Заменик студентски правобранител на Факултетот за туризам и угостителство- Охрид.Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат на овој конкурс следејќи ги условите и чекорите на аплицирање кои се дадени во самата објава. Со почит, Претседател на ФСС...