Author: FTU

Почитувани колеги студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ спроведува анкета која се однесува за создавање туристичка рута следејќи го движењето на Отоманската Империја. Бараат поддршка да ја пополниме анкетата и да кажеме дека Македонија има богато културно наследство од тој период и дека најдолго била под отоманска империја...