Author: FTU

КОРЕКЦИЈА НА ВРЕМЕТО ПОЛАГАЊЕ КАЈ ПРОФ.ДР.ИВАНКА НЕСТОРОСКА Се известуваат студентите кои ќе полагаат испити на 09.06.2020 и на 03.07.2020 кај проф.др.Иванка Нестороска дека времето за полагање се променува од 12:00 за 14:00 часот. Оваа промена е поради поклопување на времето со други предмети, а во функција...

Им се соопштува на студентите дека ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ по предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во Охрид се закажува за ден 08.06.2020 – ПОНЕДЕЛНИК во 14:00 часот. Право на полагање на колоквиумот имаат студентите кои го имаат избрано (или го слушаат како...