Author: FTU

INTERNET-4-IZVESTAJ-rez.-Ik-IIk-ISPIT-HiK-tur.-hrm-mus-gid-osig.-car.-JANUARI-JUNI-2019-OH.pdf...

На ден 19.06.2019 (среда) беше извршена контрола во хотелските капацитети каде студентите од насоката Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент и Гастрономија се распределени да ја извршуваат праксата (оние распределени за периодот од јуни до јули), при што на пракса не се јавени студентите со број на индекс:...

Се известуваат студентите дека оцени за оние што положиле преку колоквиуми ќе бидат внесувани на ден 26.06 (среда) во 10 часот. Проф. д-р Лидија Симонческа...