Author: FTU

Се известуваат студентите кој го слушаат предметот Инвестиционен менаџмент дека првиот колоквиум ќе се одржи на 10.12.2019 година со почеток во 11 часот. Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова...

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот "Економика на ЕУ" дека предавањата од 28.11.2019 година (четврток) се одлагаат за 03.12.2019 (вторник) во 12 часот. Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова...

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 29.11.2019 – ПЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ. Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски...