Author: FTU

Се известуваат студентите кои го слушаа предметот Стратегиски менаџмент во туризмот кај проф. д-р Лидија Симонческа дека оцени ќе се внесуваат на ден 18.02.2020 (вторник) во 09.00 часот. Проф. д-р Лидија Симонческа...