Додипломски

INTERNET-IZVESTAJ-rez.-Ik-IIk-ISPIT-KN-i-ZKN-tur.-hrm-mus-gid-osig.-car.-SEPTEMVRI-2019-FEVRUARI-2020-OH.pdf...

Се известуваат студентите на насока БФК дека испитите Методика на истражување на организиран криминал кај проф д-р Марјан Николовски и Превенција на криминалитет кај проф д-р Весна Стефанова се одложени и ќе се одржат на 04.02.2020 година во 11 часот....

Испитот од сите предмети кои што студентите ги слушале кај Проф. Д-р Ристо Гогоски, закажани за ден 27.01.2020 година во 10 часот се одложуваат за ден 28.01.2020 година во 11 часот. Од предметниот наставник....