Додипломски

Почитувани студенти, Вториот колоквиум по предметот ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА ќе се одржи во Среда (22.01.2019) во 12:00 часот. Охрид, 30.12.2019 Проф.д-р Ангела Василеска...