Додипломски

INTERNET-IZVESTAJ-rez.-Ik-IIk-ISPIT-KN-i-ZKN-tur.-hrm-mus-gid-osig.-car.-SEPTEMVRI-2019-FEVRUARI-2020-OH.pdf...

Почитувани студенти, Предавањата по предметот Царински систем и политика кај Проф.д-р Јованка Билјан во Понеделник (16.12.2019) нема да се одржат. Дополнително ќе биде закажан и објавен датум за одржување на предавањата. Предметен професор: Проф.д-р Јованка Билјан Охрид, 10.12.2019...

Резултати од испитот во Ноемврска сесија,кај Проф.д-р Јованка Билјан, одржан на 05.12.2019: На дополнителен испит се повикуваат студентите со сл. индекси: 1. 15589 2. 16299 Доплнителниот испит се закажува за Вторник (17.12.2019) во 12:00 часот. Предмете професор: Проф.д-р Јованка Билјан Охрид, 10.12.2019...