Резултати Додипломски

Резултати од комисиско полагање по предметот Транспорт и осигурување во меќународната трговија одржан на ден 02.12.2019   Кандидат со индекс бр. 15057 - оцена 7   Од комисијата....