Резултати Додипломски

Колоквиумите се положени со минимум 21 поен. Поправните колоквиуми ќе се одржат на 9ти мај со почеток во 9 часот. Со почит, проф. д-р. Иванка Нестороска Rezultati-od-prvite-kolokviumi-kaj-Prof.-d-r-Ivanka-Nestoroska-od-april-2019.pdf...