Соопштенија Додипломски

Запишување на оценки кај проф. д-р Јованка Билјан ќе се врши на 30.09.2020 (среда) во 12 часот. Се потсетуваат студентите да ги понесат тетратките со одговорите на домашните работи. 28.09.2020 Проф. д-р Јованка Билјан...

Прелиминарна ранг листа - Трет уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија - Приватна квота Прелиминарна ранг листа - Трет уписен рок 2020-Студиска програма за туризам - Државна квота Прелиминарна ранг листа - Трет уписен рок 2020-Студиска програма за туризам - Приватна квота Прелиминарна ранг листа - Трет уписен...

Се известуваат студентите кои не зеле потпис за извршената практична настава за летниот семестар дека истиот ќе може да го земат на ден 28.09.2020 во 11 часот. Со почит, проф. д-р Симона Мартиноска...

Испитите кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 22.09.2020 (вторник) и тоа: Транспорт и осигурување во меѓународна трговија, Неживотно осигурување и Даночно работење во 12 часот Фискален систем во 14 часот...

Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ