Соопштенија Додипломски

На ден 06.12.2019 година од 08:00 до 14:00 во просториите на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид во предавална 1 се гласа за членови и претседател на студентско собрание на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид....

По повод празникот Св. Климент Охридски, Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, Ве поканува на свечено доделување на дипломи на ден 10.12.2019 година (вторник) со почеток во 12 часот. Заради обврската околу подигање на дипломата и потпис во книгата на дипломирани студенти, треба да...

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ СЕКОЈ ВТОРНИК СО ПОЧЕТОК ВО 08:00 ЧАСОТ....

Се известуваат студентите кој го слушаат предметот Инвестиционен менаџмент дека првиот колоквиум ќе се одржи на 10.12.2019 година со почеток во 11 часот. Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова...

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот "Економика на ЕУ" дека предавањата од 28.11.2019 година (четврток) се одлагаат за 03.12.2019 (вторник) во 12 часот. Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова...

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 29.11.2019 – ПЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ. Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски...