Соопштенија Додипломски

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 14.05.2021 со почеток во 13:00 часот. Охрид 10.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески...

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 13.05.2021 со почеток во 12:00 часот Охрид 06.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески...

Првите колоквиуми кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 05.05.2021 (среда), Фискален систем во 10 часот и Транспорт и осигурување во меѓународна трговија во 12 часот....

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 07.05.2021 во 13:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и угостителство...

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 05.05.2021 во 12:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и...

Колеги, колоквиумите по предметите Царинска тарифа, Осново на право и Казнено право ќе се одржат на ден 04.05 со почеток во 12 часот. Со почит, проф. д-р Данијела Милошоска...

Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ