Огласна Табла

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРВИТЕ ПРЕДАВАЊА СЕ ЗАКАЖУВААТ НА 09.10.2019 - СРЕДА ВО 08:15 ЧАСОТ. Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски...

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар 2019/2020 го имаат избрано предметот СОЦИОЛОГИЈА дека првите предавања ќе започнат во Петок (04.10.2019) во 14:00 часот. Предметен Професор: *Проф.д-р Пере Аслимоски*...

ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2012 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 03.10.2019 ГОДИНА ДО 10.10.2019 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД: - ВТОРА ГОДИНА 03 И 04.10.2019 ГОДИНА - ТРЕТА ГОДИНА 07 И 08.10.2019 ГОДИНА - ЧЕТВРТА ГОДИНА 09 И 10.10.2019 ГОДИНА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ...