Огласна Табла

Резултати од дополнителниот испит во Номвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан, одржан на 17.12.2019: 1. 15589 6 (шест) 2. 16299 6 (шест) Предметен Професор: Проф.д-р Јованка Билјан Охрид, 23.12.2019...

Почитувани студенти, Вториот колоквиум по предметот СОЦИОЛОГИЈА ќе се се одржи во Петок (27.12.2019) во 12:00 часот. Охрид, 18.12.2019 Предметен Професор: Проф.д-р Пере Аслимоски...