Генерални информации

Телефон: +389 76 355 501
Телефон: + 389 46 611 518
Тел/Факс: + 389 46 611 517
Email: ftu@uklo.edu.mk
Кеј Македонија 95,
6000 Охрид, Македонија

Контактирајте не

    Кандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

    Повеќе информации на страницата на УПИСИ