Датум за II колоквиум Ресторански менаџмент

Датум за II колоквиум Ресторански менаџмент

Се известуваат студентите дека вториот колкоквиум по предметот Ресторански менаџмент ќе биде на ден 13.01.2021 во 10.00 часот.
проф. д-р Симона МартиноскаКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ