Датум за II колоквиум Ресторански менаџмент

Датум за II колоквиум Ресторански менаџмент

Се известуваат студентите дека вториот колкоквиум по предметот Ресторански менаџмент ќе биде на ден 13.01.2021 во 10.00 часот.
проф. д-р Симона Мартиноска