Додипломски – Огласна Табла

  • Сите
  • Распореди Додипломски
  • Резултати Додипломски
  • Соопштенија Додипломски

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ОДБРАЛЕ ПРЕДМЕТОТ: ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И...

Се молат студентите кои позајмиле книги по предметот „Енологија“, а не ги вратиле во предвидениот рок за враќање, истите да ги вратат во...