Дополнително резултати од втора декада – Проф. Д-р Билјан