Информација за одложен термин за колоквиуми кај проф. Локоска