Иновациски Хаб на ФТУ – Охрид

На 07.06.2019 со почеток во 12:00 часот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид се отвори Иновацискиот хаб кој е резултат од проектот за прекугранична соработка со Република Албанија, INNOV8. На отворањето на хабот се обратија Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Г-динот Јован Деспотовски. На настанот присуствуваат и претставници од други факултети од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, претставници од стопанството како и од Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) кој учествуваше во работа на проектот. 

Отворен ден за информации во врска со Иновативниот Хаб на ФТУ – 05.07.2019

Јавен повик за финансирање на проекти - Прочитајте повеќе

Согласно јавниот повик за финансирање на проекти за новоосновани трговски друштва „Старт-ап“ и „Спин-оф“ во југозападниот регион на РСМ како дел од проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“, на 01.11.2019 со почеток во 9:00 часот започна постапката за оценување и селекција: „Селекција на најдобар предлог проект“ односно презентација на поднесените предлог проекти пред Комисијата за оценување и избор.

На 05.11.2019 во Иновацискиот хаб на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид беше одржана презентација на можностите кои се нудат преку Фондот на Западен Балкан. На настанот информациите ги презентираа Шпати Колгега од Албанија и Ксенија Вукмировиц од Црна Гора. Заинтересираните за оваа фондација повеќе информации може да најдат на http://westerbalkansfund.org