Известување АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Известување АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА НАСОКИТЕ ТУРИЗАМ, ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА, ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАНСКИ МЕНАЏМЕНТ И МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР ЌЕ
СЕ ОДРЖАТ НА 21.10.16.00 ч.
ИЗБОРЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК – 30.10. ВО 8.00 ч.
Проф. Д-р Ирина Петровска