Известување II колоквиум МТ

Известување II колоквиум МТ

Известување за студентите кои во летниот семестар 2021 положиле прв колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА
Поправен втор колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА ќе се полага на 16.09.2021 во 10 часот.
Предметен наставник Проф.д-р Јованка БилјанКандидатите кои поднесле пријава за прв циклус на студии во вториот уписен рок треба да се запишат на 24.09.2021 година во просториите на ФТУ.

Повеќе информации на страницата на УПИСИ