Известување за полагање на прв поправен колоквиум по Царински систем и политика

Известување за полагање на прв поправен колоквиум по Царински систем и политика

Првиот поправен колоквиум по предметот Царински систем и политика ќе се одржи на ден 21.12.2020 (понеделник) во 10 часот. Проф. Билјан