ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКСА ЗА СТУДЕНТИ НА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА