ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА – насока ОСИГУРУВАЊЕ