ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА АНГЕЛЕВСКА-НАЈДЕСКА