Известување за втори колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Известување за втори колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Почитувани студенти,
Вторите колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска во зимскиот семестар 2019/20 ќе се одржат во следните термини:
– БИЗНИС ПСИХОЛОГИЈА – Вторник (21.01.2020), во 11:00 часот – БИЗНИС КОМУНИЦИРАЊЕ – Вторник (21.01.2020), во 11:00 часот
Охрид, 24.12.2019 Проф.д-р Лилјана Баткоска